Chi tiết bài viết

Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND

Năm 2017, VKSND tối cao đã thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm thiết bị chuyên dùng, phân bổ trang bị cho các đơn vị trong ngành theo tiêu chuẩn định mức. Ngày 29/01/2018, VKSND tối cao ban hành Công văn số 438/VKSTC-C3 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số xe ô tô chuyên dùng này

Theo đó, để việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành KSND đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định pháp luật và của Ngành, VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định giao xe ô tô chuyên dùng cấp huyện được mua sắm, trang bị mới năm 2017 đến các đơn vị theo đúng tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) đã được Viện trưởng VKSND tối cao ban hành;

+ Không được giữ lại xe chuyên dùng mới mua sắm năm 2017 để sử dụng tại Văn phòng VKSND cấp tỉnh không đúng định mức, chuyển xe đang sử dụng cho VKSND cấp huyện;

+ Chỉ đạo kịp thời việc rà soát, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng cấp huyện đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành, của Ngành, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, hiệu quả, tiết kiệm;

- Phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng; không được tháo, gỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng (không chính hãng), không cho thuê, cho mượn,... Trường hợp phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

- Lập hồ sơ, báo cáo tình hình biến động tài sản nhà nước năm 2017 gửi VKSNDTC để theo dõi, quản lý và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Qúa trình thực, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về VKSND tối cao (Cục Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn, giải đáp.

Liên hệ mua hàng

contact product
0903 199 808. 028 3969 2208

Sản phẩm mới

Ban le,khoa thung

Ban le,khoa thung

Giá: Liên Hệ

Ken hoi xe dau keo

Ken hoi xe dau keo

Giá: Liên Hệ

Ro le tat may

Ro le tat may

Giá: Liên Hệ

Dung cu mo loc

Dung cu mo loc

Giá: Liên Hệ

Cong tac tong hop

Cong tac tong hop

Giá: Liên Hệ

Rotin tru cac loai

Rotin tru cac loai

Giá: Liên Hệ

Bao tay lai cac loai

Bao tay lai cac loai

Giá: Liên Hệ

Bo ambida cac loai

Bo ambida cac loai

Giá: Liên Hệ

Bo thang dia cac loai

Bo thang dia cac loai

Giá: Liên Hệ

Ken hoi cac loai

Ken hoi cac loai

Giá: Liên Hệ

Loc nhot cac loai

Loc nhot cac loai

Giá: Liên Hệ

Ken dien cac loai

Ken dien cac loai

Giá: Liên Hệ

Den xinhan cac loai

Den xinhan cac loai

Giá: Liên Hệ

Đèn led

Đèn led

Giá: Liên Hệ

Đèn Led

Đèn Led

Giá: Liên Hệ

Loc tyt vios

Loc tyt vios

Giá: Liên Hệ

Loc Nhot

Loc Nhot

Giá: Liên Hệ

Den fa

Den fa

Giá: Liên Hệ

phụ tùng máy

phụ tùng máy

Giá: Liên Hệ

phụ tùng điện

phụ tùng điện

Giá: Liên Hệ

Den led cac loai

Den led cac loai

Giá: Liên Hệ

phụ tùng gầm

phụ tùng gầm

Giá: Liên Hệ

Mam ep cac loai

Mam ep cac loai

Giá: Liên Hệ

phụ tùng gầm

phụ tùng gầm

Giá: Liên Hệ